γύρω απ’ τα χείλη τους

Όλο σκαρφίζεται φαλλούς
η θεούσα φαντασία
κάτι ωραία αναιμικά κορίτσια
με τη γύρη
γύρω απ’ τα χείλη τους 
να φεγγρίζει
όπως τα Μαστιχοχώρια
μετά τη βροχή.