Λίγο πριν τη γέννα

Όλο και πυκνώνουν οι εξεγέρσεις
σαν διαστολές της μήτρας, λίγο
πριν τη γέννα.

Όλο και στέλνουν επιστολές
οι διανοούμενοι στον τύπο.
Διαμαρτύρονται για τη ροή

του ποταμού. Τα ορμητικά νερά
που θα τους παρασύρουν.