ο σπορεύς

ήτο βακχεύσιμος
ο σπορεύς
της μεγάλης εβδομάδος
μετά δακρύων και υγρών
ήτο μέγας ποετάστρος
αφού απ’ την ψυχή γαντζώθηκε
όσων πιστών προσήλθαν
σε σκληρές συνθήκες αγοράς
ν’ αφήσουν τον οβολόν τους
τη συνδρομή στο κόμμα του θεού
κι έπειτα να πάρουν τον υπνάκο
του φιλόπονου ανθρωπάκου
σκεπτόμενοι
κορμάκια λαμπάδες
που τα σβύνουν με τα δάχτυλα
βάρβαροι νεοκώροι