Όσοι γράφουν

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Όσοι γράφουν υποφέρουν πολύ
αλλά και ξαλαφρώνουν εκφράζοντας
μιαν ανθρώπινη ανάγκη αφού
πάντα ήθελαν να γράψουν ένα βιβλίο
που να τελειώνει με τη λέξη μουνί.