Γάμος

Είμαι ανοιχτός σε νέες ιδέες είπε
ο γαμπρός στη νύφη. Ακολούθησε
σιωπή. Αγαπημένη μου, είσαι η
καταπαχτή που βγάζει στο υγρό
δάσος της αγάπης. Εκεί που κανείς
δεν είναι ζωντανός ή πεθαμένος.
Λυπημένος ή χαρούμενος. Εκεί
που κανείς δε μπορεί να πάει
μόνος του. Η νύφη γδύθηκε και
γλίστρησε στο κρεβάτι υπονοώντας
πως η ποίηση δε γράφεται με ιδέες
αλλά με πράξεις.