Θα σας δώσω μέθοδο

Παιδάκια του αγροτικού μας νομού
που ο δόλος συλφίδας ματιασμένης
από κράτος μαμάδες και υγρά
σας τυραννά, θα σας δώσω μέθοδο.
Να βγείτε απ’ το φαιότατο έρεβος.
Τα ξέφτια της παλλάδας ερωμένης.
Που ομολογεί, όλο σχισμές, καθώς
αποσαρκώνεται σκυφτή το φίμωτρο
της γύμνιας. Σπαραχτική χαμηλοκάβαλη
βαθυχαιτείεσα. θα σας δώσω μέθοδο
καθώς απ’ το γλίσχρο της πέρασμα
έμαθα πολλά.