Γκριμάτσες και κραυγές

Σε παίρνουν μάτι οι ταγοί του έθνους
μισοναρκωμένε πολίτη εγχειριδίου
καθώς πίνεις γκαζόζες στα πάρκα ή
καθώς βοάς γαργαλιστά ως μονήρης
σε παραβολές. Ελεήμων και πολύτροπος
θερμαίνοντας τάφρους, με τις ένδοξες
γιορτούλες από εξεγέρσεις που ξίνισαν.
Από χνώτα κάποιας Μαρίας ταμένης
στον κρίνο και στις μεσίστιες άτεκνες
μήτρες. Σε μνημονεύω πολίτη χώρας
που κάποτε προσκυνούσες ψωλές κι
αιμομιξίες ανελέητες κοπιάροντας
της εξουσίας τα ήθη. Γκριμάτσες και
κραυγές των Ατρειδών στον έσχατο
αιώνα, περιμένοντας τρόλεϊ
παθαίνοντας κράμπες
τις δόσεις πληρώνοντας μηνιαίως
στο δήμιο και στις ανάφτρες που
σε κάναν καταναλωτή.