Πρακτικά πράγματα

Όποια μανία έχω να με συνεπαίρνει
αυτή βάζω μπροστά στα δύσκολα.
Μερικές λέξεις που συμβολίζουν
πρακτικά πράγματα και ρέουν
απ’ τα τρίσβαθα ώσπου να πάρουν
μπρός τα εντόσθια αναβλύζοντας
αθωότητα και τοπωνύμια. Πνοή
ποιητική που μαρσάρει αφήνοντας
πίσω κάτι αγαπητικούς με νομίσματα
στα χείλη και στρουκτουραλισμό
στ’ απογευματινό τσάι.