Ματάκηδες διάφοροι

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Banksy-What-Are-You-Looking-At

Ματάκηδες διάφοροι, που γράφετε
απάνθρωπη ποίηση και ζουμάρετε
αναλόγως τις καταστάσεις, εξηγήστε
στην παντοδύναμη λεξούλα πόσο της
αφοσιώθηκα. Πότε πρίαπος χαμένων
περιπτώσεων και πότε στους εφτά
ουρανούς σαχλοκούδουνο. Μα πάντα
λουκούμι προσκομίζοντας στην έμπνευση.
Σαν εγγόνι του Ηρακλή Πουαρό την έξαψη
ψάχνοντας και το συνομήλικο γλωσσοδέτη.
Να τον περάσω για στοχασμό στο βιβλιαράκι
που θα το μισήσουν οι γραμματέμποροι
των εθνών κι οι αριστερόχειρες διορθωτές
του μελλοντικού κράτους που έρχεται.