Του νερού το κελάρυσμα

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

art1

Αντίδοτο στα γεγονότα και
στις κούφιες εφεδρείες που
μας ρημάζουν, του νερού
το κελάρυσμα κι η φαρδιά-
πλατιά γύμνια κάποιας κυράς
που σχολιάζει την τουρλωτή μας
φύση με Πολύφημη υγράδα.
Κι αβγατίζει προς τα έγκατα
τη σφοδρή μας καύλα. Κι όλο
μας κάνει δώρο ένα χύσιμο
μέσα της. Βαθειά.