Σατυρικόν

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

sat

Δεν υπάρχουν πια σοβαρά άτομα
και σοβαρές απόψεις. Κι αν τύχει
και βρεις κάποιον ενδιαφέροντα
τύπο θα τον πάρει το ποτάμι κι
ο χρόνος. Κι ίσως ο βιοπορισμός
τον σουλουπώσει κάπως κάνοντάς τον
μικροαστό με τρίχες στη μύτη ή
τρελαμένο χίπη που ανεβάζει
κάθε τόσο τα στόρια για να μπει
ο ήλιος και να δείξει στη γυναίκα του
την αιωνιότητα πέρα μακριά.