Νέοι

νεοι

Πέφτω πάνω στον ξεθυμασμένο λυρισμό
της νεότητας και στις αλαβάστρινες
μαλακίες του κάθε φιλόδοξου μπούλη.
Και διαβάζω τους παλιούς και τους
πεθαμένους ξανά και ξανά. Για να πάρω
ανάσα. Και βγαίνω απ’ τα ρούχα μου
πότε πότε και γίνομαι κακός και φλύαρος
όσο χρειάζεται για να βάλω τα πράγματα
στη θέση τους.