Θεωρίες

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

syn

Τα συνειρμικά πράματα είναι τόσο
ντελικάτα που γίνεται χαλασμός
Κυρίου όταν τα λέγουσιν αγράμματοι
σοφοί και τεχνοκράται και τα δέντρα
τότες κουνάνε τα κλαράκια τους κι
οι φουτουρισταί σκίζουν τα πτυχία τους.
Κι είναι δρομάκια που και το σύννεφο να
σε πιάσει θα σε βγάλουν στις ωραίες
ζαλάδες κόρης πανταχόθεν γυμνής.
Κι όλες οι θεωρίες θα βγουν απ’ τον
κόρφο της εκμηδενισμένες και
λιπόσαρκες.