Γονυκλισία

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

gon

Προσκυνώ εσένα βαρύτητα
που θα με πάρεις και θα με σηκώσεις
και θ’ ανθίσω πάλι μέσα σ’ έναν αγρό
ή σ’ ένα θερμοκήπιο
για να ταΐσω γύρη ξανά
τ’ αθόρυβα βυζιά σου
για να αποικίσω τη δίνη της αγκάλης σου ξανά.