Διαλεκτική του πυρός

diale

Η φωτιά έφτασε στα σπίτια μας.
Κι όταν η φωτιά θα κάψει τα σπίτια μας
εμείς θα τα χτίσουμε ξανά.
Αλλά τα νέα σπίτια που θα χτίσουμε
θα είναι φτιαγμένα από φωτιά.
Για να μη μπορεί πια να τα κάψει
καμιά φωτιά. Για να μη χρειαστεί
να χτίσουμε ξανά τα καμένα μας σπίτια.
Για να νικήσουμε τη φωτιά με φωτιά
θα πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα της.
Να γίνουμε φωτιά.