Θέρος γερό

θερος

Είναι η ώρα να βρουν τη φωνή τους
οι λυσσασμένοι. Να βγάλουν τα
κορίτσια τις κιλότες. Και οι αλετροπόδες
ιδέες να πάρουν το αίμα τους πίσω.
Είναι ώρες στιλπνές κι αλλόκοτες.
Ώρες που πέρασαν και ξανάρθαν.
Χορδίζουμε τις αντοχές και τις λέξεις.
Ο νεοέλλην σπουδάζει την παρακμή.
Ξύνει τις ένδοξες αιμορροΐδες του.
Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και
γιωταχή.