Αίτημα του ποιητή προς τις Αρχές

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

aitima

Θα ήταν ίσως για όλους βολικό
Να με θεωρήσουν τρελό
Να μου κόψουν επίδομα τρέλας
Θα πρέπει κάποτε να ωριμάσουν οι συνθήκες
Να ωριμάσουν οι κοινωνικές δομές
Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος
Ακόμα κι εμείς που την έχουμε άσχημα με την τρέλα
Να έχουμε γάλα κρεβάτι μολύβια και χαρτί
Να έχουμε εξασφαλίσει σύνταξη για τα τρελά γεράματα
Ένα μικρό εφάπαξ για να εκδίδουμε τις τρέλες μας

Και πότε πότε τα ναύλα
για να πηγαίνουμε εκδρομή στη θάλασσα ή στο κορμί της