Ήλιος

hlios

Από ποιους χειρώνακτες νοικοκυραίους
είναι μαλαγμένα ετούτα τα βυζιά!
Ετούτα τα γοερά βυζάκια, τα αρμόνια
της στύσεως. Από πια βαριά λιακάδα,
ύστατη είναι μαρκαρισμένα! Κι οι ρόγες
τι γλυκάρμυρες και τι ξελιγωμένες!
Τι κολλιτσίδες σερνικών και τι καυτές
κι ασήκωτες. Ω Λειβιδώ Ω θείον ρήγμα
ω σκοτοδίνη εξ αβύσσου, παίζω τυφλόμυγα
μαζί της στο υπερπέραν. Ήλιος εγώ
που δεν προφταίνει να περάσει τόσους
κόρφους. Ήλιος που ξελιγώθηκε ως το
κόκκαλο. Ως κάτω εκεί στα βουερά πηγάδια.