Αποφάγια

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

apofagia

Σπιτίσια περασιά έκανα
Αποφάγια αφήνοντας πίσω
Μεσημεράκι
Ηθογραφία
Από κάτι σπλήνες Σκοπέλου
Με ωραίες κοπέλες δίπλα
Ωραία ζεστά κορμιά
Που εμάθαν το άφιλτρο
Φουμέρνοντας
Πατριωτισμό
Νοικοκυριό ως τα μπούνια
Σε μαγαζιά ανελέητα
Τυπάδων
Που φέραν την ακροδεξιά στα πράματα
Και τη μαυροδάφνη στη μόδα.

ΒΙΒΛΙΑ