Έρωσθάνατος

eros

Φάρμακο
Και φαρμάκι ο έρως
Κι όσοι φοβούνται το φαρμάκι
Δεν πλησιάζουν ούτε το φάρμακο
Γιατί
Φοβούνται τις δόσεις
Πάνω στη μέθη
Πάνω στη λαγνεία
Πάνω στον οργασμό
Φοβούνται
Μη δεν ελέγξουνε το φάρμακο
Μήπως το πάρουν μονοκοπανιά από την καύλα
Και τότε η δόση γίνει δηλητήριο
Σκέτο φαρμάκι
Έρωσθάνατος
Βαρβιτουρικός
Μπαμ και κάτω

ΒΙΒΛΙΑ