Το ποίημα

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ukrain

Ποίημα σημαίνει αναταραχή του μυαλού
αναταραχή της κλειτορίδος αναταραχή
των γοφών ούτε ιδέες ούτε αισθήματα
ούτε αναλύσεις το ποίημα είναι τσίρκο
και πανηγύρι δίχως επαύριον γραμμάτια
και οφειλέτες είναι ο κόσμος όλος για το
τίποτε κάτω απ’ το παράθυρό της
το μάνταλό της τον αφαλό της στην άκρη
της γης το ποίημα είναι για τους αγράμματους
που λατρεύουν τα χόρτα με τυρί
τη βωμολοχία τα φαγώσιμα κορίτσια