Συμβουλές για Λουόμενους

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

_image_1

Όλα τα μεγάλα έργα είναι απότοκα παρανάγνωσης άλλων μικρότερων έργων, που φιλοδοξούσαν να είναι μεγάλα γιατί ήταν πρωτότυπα και βιωματικά, αλλά η πρωτοτυπία και το βίωμα υπήρξε πάντα η παιδική αρρώστια της συγγραφής, που πολλές φορές είναι ανίατη. Η μεγαλοσύνη ενός έργου δεν κρίνεται από τη δια βίου προώθηση τού έργου απ’ τον δημιουργό του ή απ’ τον κοσμοπολίτικο βίο του, ή απ’ τις δημόσιες σχέσεις, αλλά απ’ τη δύναμη και μόνο του έργου το οποίο ακόμα κι αν το θάψεις κάτω απ’ το τσιμέντο αυτό θα βρει τρόπο να ανθίσει. Άλλωστε η γραφή λειτουργεί ως αφροδισιακή μηχανή νοσταλγίας εκείνων που γνωρίζουν ότι η πραγματική ζωή είναι αλλού.