Ποντικοφάρμακα

Αποτέλεσμα εικόνας για art kolaz erotica

θα γέλαγα μαζί σου μεγάλη πόλη
με τις μεγάλες τρύπες και τις μεγάλες ιδέες
εγώ το μικρό ποντίκι
που τα χέρια των νεκρών
έχω διπλαρώσει
έχω κόψει
έχω τακτοποιήσει
έχω φάει
εγώ που ροκανίζω τυπογραφικά στοιχεία
και ζαρωμένα χείλη
και μεγαλοποιώ τις αδυναμίες μου
και λιμπίζομαι αυτό που θα με σκοτώσει
λουκούμια και ποντικοφάρμακα
μαγαρισμένα τυράκια και παστίλιες με δηλητήρια
εγώ το μικρό ποντίκι
όλα τα αισθάνθηκα μέσα μου
εγώ που ροκανίζω βιβλία
που πλέουν μες στην ηλιθιότητα
και στην άφθονη αταραξία